HTML5 – Semantyka

<header> <nav> <aside> <main> <section> <article> <footer> <em> emphasize – kursywa; <strong> bold <blockquote> cytat <small> <figure> <img> <figcaption> <video><source src=”” type=”video/mp4”></video> // <audio>  HTML5 – znaczniki

Znacznik <progress>: <progress id=”download” max=”100″ value=”0″></progress> var postep = document.querySelector(„#download”); postep.value = 20; xhr.onprogress = function(e){ if(e.lengthCoputable){ postep.value = e. } }   Znacznik …
AJAX – wysyłanie (POST)

Tworzenie zapytania przed wysłaniem oraz otwieranie połączenia: var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open(„POST”,”skrypt.php”, true); Tworzenie obiektu FormData: var data = new FormData(); data.append(„imie”,”Katarzyna”); data.append(„nazwisko,”Nosowska”); … Wysyłanie: xhr.send(data); // data to obiekt klasy FormData


Tagi:


AJAX – pobieranie (GET)

Tworzenie zapytania przed wysłaniem oraz otwieranie połączenia: var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open(„GET”,”url”, true); // metoda GET/POST, url, asynchronicznie (nie czeka na odpowiedź przed dalszym wykonywaniem kodu) Przypisywanie zdarzeń: onreadystatechange: Kiedy zmieni się stan readyState xhr.onreadystatechange = function(e){ if (this.readyState === 4 && this.status === 200){ console.log(this.response); } }; onloadstart: Przy rozpoczęciu wysyłania onprogress: Podczas wysyłania onabort: Przy przerwaniu onerror: Przy błędzie onload: Przy załadowaniu / otrzymaniu danych ontimeout: Przy…


Tagi:


Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!